Szukaj

Regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem, który zawiera zasady korzystania ze sklepu POKÓJ Art Design Store w tym warunki składania zamówień on-line i korzystania ze sklepu. Pamiętaj, że zakup produktów w sklepie POKÓJ Art Design Store lub aktywność w jakiejkolwiek części sklepu oznacza Twoją akceptację niniejszego Regulaminu w całości.


Sprzedawca:

PORYSUNKI Magdalena Danaj
Al. Grunwaldzka 138/3
80-264 Gdańsk
NIP: 584 233 26 10
REGON: 221134169 nadany przez UM Gdańsk Wydział Ewidencji Gospodarczej

Adres sklepu stacjonarnego:

POKÓJ Art Design Store
ul. Stara Stocznia 6/1
80-862 Gdańsk
e-mail: hello@pokoj-store.pl


REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE
POKÓJ Art Design Store
www.pokoj-store.pl

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin jest podstawą prawną normującą zasady korzystania ze sklepu internetowego POKÓJ Art Design Store znajdującego się pod domeną www.pokoj-store.pl, należącego
  do firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj z siedzibą w Gdańsku 80-264, ul. Grunwaldzka 138/3, NIP: 584-233-26-10, REGON: 221134169 nadany przez Urząd Miasta w Gdańsku Wydział Ewidencji Gospodarczej
 2. Zawartość sklepu internetowego www.pokoj-store.pl - jego struktura, grafika, logotyp firmy i marki, treści i artykuły merytoryczne, zdjęcia ilustracyjne oraz produktowe stanowią własność firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj i producentów - partnerów oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z póź. zm.). 
 3. Wszystkie znaki towarowe, w szczególności nazwa i logo firmy są znakami towarowymi będącymi prawną własnością firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj oraz producentów - partnerów. 
 4. Żadna część merytoryczna czy graficzna (artykuły, treści, zdjęcia, grafika) nie może być rozpowszechniana w publikacjach drukowanych, elektronicznych oraz internetowych bez zgody właściciela sklepu www.pokoj-store.pl
 5. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego, w szczególności składania zamówień i korzystania z możliwości interaktywnych po zarejestrowaniu się jest uprzednia akceptacja wszystkich zasad niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie Użytkownika do ich należytego przestrzegania. 
 6. Użytkownik akceptuje wszystkie zasady Regulaminu poprzez rejestrację na stronie sklepu www.pokoj-store.pl lub/i złożenie zamówienia. 
 7. Ze sklepu www.pokoj-store.pl w szczególności z prawa do zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i zarejestrowana w sklepie www.pokoj-store.pl

§ 2. DEFINICJE

 1. Sklep internetowy www.pokoj-store.pl - sklep należący do firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj dostępny pod domeną www.pokoj-store.pl, którego właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza o nazwie Magdalena Danaj PORYSUNKI 
 2. Producent - partner – firma lub osoba fizyczna współpracująca z firmą PORYSUNKI Magdalena Danaj będąca wytwórcą lub dystrybutorem produktów znajdujących się w sklepie internetowym www.pokoj-store.pl
 3. Produkt – rzecz ruchoma przedstawiona w sklepie www.pokoj-store.pl 
 4. Produkt graficzny - rzecz ruchoma przedstawiona w sklepie www.pokoj-store.pl w postaci plakatu, wydruku graficznego lub obrazu
 5. Użytkownik - osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze sklepu internetowego www.pokoj-store.pl
 6. Użytkownik zarejestrowany - użytkownik, który dokonał rejestracji na stronie sklepu internetowego www.pokoj-store.pl, posiada swój własny login i hasło oraz dostęp do wszystkich interaktywnych opcji konta sklepowego.
 7. Klient - Użytkownik Zarejestrowany, który złożył zamówienie (lub ma taki zamiar) w sklepie internetowym www.pokoj-store.pl

§ 3. PRODUKTY GRAFICZNE

 1. Wszystkie wzory plakatów oraz innych wydruków i obrazów przedstawionych na stronie sklepu internetowego www.pokoj-store.pl są własnością firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj oraz producentów - partnerów i nie wyraża się zgody na ich powielanie lub kopiowanie. Wszystkie rysunki, grafiki, wzory, obrazy i teksty podlegają ochronie prawa autorskiego. 
 2. Produkty wystawione do sprzedaży w sklepie internetowym www.pokoj-store.pl są produktami nowymi i wolnymi od wad. Każdy z nich ma swój szczegółowy opis w e-sklepie dotyczący wymiarów, materiałów z jakich został wykonany. Klient, przed dokonaniem zakupu, powinien obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi produktu umieszczonymi w sklepie www.pokoj-store.pl
 3. Złożenie zamówienia traktowane jest jako akceptacja wszystkich informacji opisowych całego produktu i jego składowych. 
 4. Zdjęcia wszystkich produktów zostały wykonane z należytą starannością w celu oddania jak największej ilości szczegółów w wyglądzie i odwzorowania ich rzeczywistego wyglądu - w szczególności kolorów, wzoru i formy. Zdjęcia i grafiki są zatem integralną częścią opisu produktu. Ewentualne różnice pomiędzy zdjęciem a rzeczywistym produktem mogą wynikać z indywidualnych ustawień każdego z komputerów (np. kolor towaru, proporcje i wielkość produktu może być różna na różnych monitorach) i nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego produktu. 

§ 4. CENY

 1. Ceny wszystkich produktów oferowanych w sklepie internetowym www.pokoj-store.pl podawane są w polskiej walucie (złoty polski - PLN), są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy. 
 2. Firma PORYSUNKI Magdalena Danaj ma prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.pokoj-store.pl, w szczególności do przeprowadzania akcji promocyjnych. 
 3. Ceny każdego produktu są wiążące dla Klienta w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail
  o złożeniu Zamówienia. PORYSUNKI Magdalena Danaj - nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów od niej niezależnych, np. podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Klienta MOJE KONTO w sklepie internetowym www.pokoj-store.pl

§ 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Firma PORYSUNKI Magdalena Danaj prowadzi sprzedaż produktów poprzez sklep internetowy znajdujący się na stronie www.pokoj-store.pl oraz w sklepie stacjonarnym POKÓJ Art Design Store mieszczącym się przy ul. Stara Stocznia 6/1, 80-862 Gdańsk. 
 2. Warunkiem dokonania zakupów produktów w sklepie internetowym jest prawidłowe zarejestrowanie się w serwisie, następnie wypełnienie formularza zamówienia (wszystkie obowiązkowe rubryki zgodnie ze stanem rzeczywistym) oraz dokonanie płatności za zamówione produkty. 
 3. Zamówienia można składać całodobowo, jednakże czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania pieniędzy przesłanych przez Klienta na konto PORYSUNKI Magdalena Danaj w dniu roboczym od 9 - 17.00 (tj. pn. - pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeśli potwierdzenie płatności dotarło do PORYSUNKI Magdalena Danaj w dniu świątecznym lub po godz. 17.00, zostanie ono zrealizowane w pierwszym, najbliższym dniu roboczym.

§ 6. ZMIANA LUB REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 1. W razie braku możliwości realizacji zamówienia już opłaconego, PORYSUNKI Magdalena Danaj zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia (z powodu braku dostępności towaru), o czym niezwłocznie poinformuje Klienta. W momencie, gdy Klient nie zadeklaruje chęci zakupu innego produktu, PORYSUNKI Magdalena Danaj odeśle, tak szybko, jak będzie to możliwe, pieniądze Klienta na konto, z którego płatność została nadesłana. 
 2. Klient może wycofać złożone zamówienie lub wprowadzić do niego zmiany tylko do momentu, aż otrzyma e-mail z informacją o wysyłce zamówienia na podany w formularzu adres (jest to czas analogiczny do terminu realizacji zamówienia). 
 3. Wycofanie lub zmiana zamówienia może nastąpić tylko w formie pisemnej - tj. w formie maila wysłanego pocztą elektroniczną na adres hello@pokoj-store.pl
 4. Zamówienia nie można zmienić lub wycofać w przypadku produktu wykonanego na indywidualne zamówienie Klienta.  

§ 7. PŁATNOŚCI

 1. Klient przesyła równowartość złożonego zamówienia bezpośrednio na konto PORYSUNKI Magdalena Danaj za pomocą: Przelewy24 lub przelewu bezpośrednio na konto PORYSUNKI Magdalena Danaj 
 2. Nie jest możliwa realizacja zamówienia przez sklep www.pokoj-store.pl bez jego wcześniejszego opłacenia. 
 3. Po przesłaniu płatności jedną z wyżej wymienionych metod, w ciągu kilku minut Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania płatności przez sklep www.pokoj-store.pl za zamówione produkty.

§ 8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

 1. Sklep www.pokoj-store.pl realizuje zamówienie niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od Klienta na konto bankowe. Klient informowany jest o tym fakcie w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego sklepu.
 2. Termin realizacji zamówień podany jest przy opisach produktów w dniach roboczych. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na produkt Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową. 
 3. Czas realizacji jest to czas liczony w dniach roboczych potrzebny na fizyczne wykonanie produktu (jeśli nie jest on w pełni gotowy) lub przygotowanie go do wysyłki i jej nadanie/wysyłka. Jeśli Klient złożył zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji - zostanie ono zrealizowane zgodnie z najdłuższym czasem realizacji i wysłane łącznie, w jednej przesyłce. Czas dostawy (kurier) nie jest wliczony do terminu realizacji. 
 4. Do każdego zamówienia, w dniu zaksięgowania płatności, PORYSUNKI Magdalena Danaj wystawia i załącza paragon fiskalny lub fakturę VAT. Jeśli zamówienie wysyłane jest jako prezent do bliskiej osoby Klienta, sklep na jego życzenie wysyła osobno dowód sprzedaży na adres Klienta. 
 5. Klient zobowiązany jest do zachowania dowodu sprzedaży przez okres co najmniej 2 lat od daty zakupu. Wskazane jest zrobienie skanu lub kserokopii paragonu (niekiedy tusz na paragonach blednie). 
 6. O dokonaniu przez www.pokoj-store.pl wysyłki zamówionych produktów Klient jest informowany w panelu MOJE KONTO na stronie sklepu jak również w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego sklepu.
 7. Oczekiwany czas dostawy przesyłki kurierskiej wynosi 1-2 dni robocze od dnia jej nadania. 
 8. Przy realizacji zamówień specjalnych www.pokoj-store.pl zastrzega sobie możliwość opóźnienia w ich realizacji ze względu wydłużony czas dostawy materiałów, o czym klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

§ 9. PRZESYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep www.pokoj-store.pl wysyła zamówienia na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej listem lub paczką poleconą priorytetową za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. O nadaniu przesyłki Klient jest natychmiastowo informowany w mailu wysyłanym automatycznie z systemu elektronicznego www.pokoj-store.pl
 3. Przesyłka powinna dotrzeć do Klienta zgodnie z terminem deklarowanym przez Pocztę Polską i firmę kurierską.
 4. Poczta Polska doręcza przesyłkę w dniu roboczym tj. od pn. do pt. w godz. pracy Urzędu Pocztowego w mieście Klienta. Jeżeli Doręczyciel Poczty Polskiej nie zastanie Klienta, pozostawi awizo. W przypadku przesyłek kurierskich czas dostawy wynosi 1-2 dni roboczych.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy oraz nie może zagwarantować, iż nastąpi telefoniczny kontakt ze strony Doręczyciela w momencie, gdy nie zastanie on Klienta pod wskazanym w formularzu adresem. Za umówienie się bezpośrednio z Klientem na konkretny dzień i godzinę odbioru przesyłki oraz ewentualne opóźnienia w jej doręczeniu odpowiedzialny jest Doręczyciel.
 6. Zamówienia z adresem odbiorcy poza granicami Polski na terenie Unii Europejskiej mogą być wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej - priorytetową poleconą przesyłką za odpowiednią, obowiązującą opłatą za tego typu przesyłki.

§ 10. KOSZTY PRZESYŁKI

 1. Koszty przesyłki z zamówionym produktem ze sklepu www.pokoj-store.pl na terenie Polski i za granicę do krajów Unii Europejskiej pokrywa Klient. 
 2. Koszty przesyłki zamówionych produktów, wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej są oddzielnie zamieszczone przy każdym produkcie dostępnym w sklepie internetowym www.pokoj-store.pl. Koszty zawierają cenę usługi Poczty Polskiej oraz koszty opakowania. Te same zasady dotyczą przesyłek kurierskich. 

§ 11. ODBIÓR PRZESYŁKI

 1. W czasie odbioru przesyłki Klient przed podpisaniem dokumentu odbioru przesyłki zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki.
 2. Zamówione produkty powinny być zapakowane w kopertę bąbelkową lub inne tekturowe opakowanie (np. tuba, pudełko kartonowe)
 3. Nawet jeśli przesyłka dotarła do Klienta w stanie nienaruszonym, jest on zobowiązany do jej otworzenia w obecności doręczyciela. 
 4. Jeśli cokolwiek budzi wątpliwości Klienta: opakowanie jest uszkodzone lub naruszone poprzez otwarcie, opakowanie zewnętrzne lub wewnętrzne, zawartość przesyłki jest uszkodzona bądź niezgodna z zamówieniem - należy kategorycznie nie przyjmować doręczonej przesyłki. Natychmiast, w obecności doręczyciela należy spisać protokół szkód lub braków, i niezwłocznie - tj. w dniu dostawy - skontaktować się ze sklepem www.pokoj-store.pl za pośrednictwem e-mail: hello@pokoj-store.pl opisując zaistniałą sytuację. 
 5. Gdy kontakt ze strony Klienta nie nastąpi w dniu dostawy, uznaje się, że zawartość przesyłki została dostarczona zgodnie z umową. 
 6. Sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności doręczyciela stanowi podstawę do przyjęcia i uznania reklamacji. 
 7. Jeśli Klient przyjął i pokwitował przesyłkę bez jej wcześniejszego sprawdzenia - ryzyko uszkodzenia jej zawartości lub jakichkolwiek braków przechodzi na Klienta w momencie pokwitowania jej odbioru. 
 8. Jeśli odbiór przesyłki przez Klienta nie nastąpi w ciągu 14 dni roboczych, a zamówiony produkt wróci w tym czasie do sklepu, uznaje się, iż Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Tym samym, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu przez www.pokoj-store.pl, Klient otrzyma zwrot pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane produkty. Koszt przesyłki nie jest zwracany.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Każdemu Klientowi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Oddawany produkt nie może być użytkowany, uszkodzony, nosić śladów użytkowania, powinien być czysty i wolny od jakichkolwiek wad. 
 2. Aby odstąpić od umowy sprzedaży Klient w ciągu 14 dni musi złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży i wysłać je drogą elektroniczną na adres hello@pokoj-store.pl lub pocztą na adres sklepu stacjonarnego POKÓJ Art Design Store. Oświadczenie należy wydrukować, podpisać i załączyć do przesyłki ze zwracanymi produktami. Zwrot produktu może nastąpić pod warunkiem, że produkt jest oryginalnie opakowany, nie posiada żadnych śladów użytkowania lub jakiegokolwiek naruszenia, usterek czy wad. Wzór formularza odstąpienia od umowy podany jest na końcu regulaminu.
 3. Klient, który ma zamiar odstąpić od umowy obowiązany jest ustalić szczegóły ze sklepem www.pokoj-store.pl drogą elektroniczną (hello@pokoj-store.pl) a następnie wysłać zakupiony przez siebie produkt na swój koszt na adres sklepu stacjonarnego POKÓJ Art Design Store z dopiskiem „ZWROT".
 4. Przesyłka, w której znajduje się zwracany, reklamowany produkt musi być umieszczone w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu, oryginalne opakowanie (jeśli w takim został przesłany), dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży. 
 5. Sklep www.pokoj-store.pl ma prawo nie przyjąć przesyłki, która nie spełnia wymogów bezpiecznego transportu opisanych w pkt. 4, § 12 i tym samym odmówić zwrotu wartości produktu pod rygorem niespełnienia niezbędnych warunków do odstąpienia od umowy sprzedaży. 
 6. Przesyłka będąca „zwrotem" nie może być wysłana „za pobraniem" lub na koszt sklepu www.pokoj-store.pl
 7. Klient jest zobowiązany do posiadania potwierdzenia nadania przesyłki - przesyłka zwrotna musi być zatem listem poleconym lub przesyłką kurierską. 
 8. Sklep www.pokoj-store.pl nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia lub zaginięcie przesyłki w czasie transportu. 
 9. Po otrzymaniu przesyłki z produktem oraz dodatkowymi załącznikami wymienionymi w pkt. 4 niniejszego paragrafu, sklep www.pokoj-store.pl w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki odeśle jej równowartość pomniejszoną o koszty przesyłki na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność. Koszty przesyłki poniesione przez Klienta w momencie zwracania produktu - nie są zwracane przez www.pokoj-store.pl.
 10. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i tym samym zwrotu zakupionego produktu w sklepie www.pokoj-store.pl jeśli został on wykonany na jego specjalne zamówienie.

§ 13. REKLAMACJE

 1. Każdorazowo, gdy sprzedany produkt ma wadę fizyczną (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) lub prawną (rękojmia) należy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki lub po odkryciu wady skontaktować się ze sklepem www.pokoj-store.pl wysyłając maila na adres hello@pokoj-store.pl z informacją na ten temat. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne nastąpi w ciągu 10 dni roboczych i będzie zawierać ofertę naprawy, wymiany lub zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów. 
 2. Wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Klienta na adres stacjonarny POKÓJ Art Design Store z dopiskiem „REKLAMACJA". 
 3. Przesyłka oraz reklamowany produkt musi koniecznie spełniać wymagania opisane w punktach § 12 (ODSTĄPIENIE OD UMOWY).  
 4. Jeśli sprzedany produkt sprzedany ma wadę Klient może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo  o odstąpieniu od umowy, chyba że sklep internetowy www.pokoj-store.pl niezwłocznie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez sklep internetowy www.pokoj-store.pl.
 5. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  - żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
  - żądać usunięcia wady,
  - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 6. Kupujący Klient nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.
 7. Uszkodzenia bądź defekty wynikające z niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania (uszkodzenia mechaniczne, zdarzenia losowe, zgniecenia, wygięcia oryginalnego kształtu, zarysowania) nie mogą być podstawą reklamacji. 
 8. Reklamację wynikającą z braku doręczenia przesyłki można składać dopiero po upływie 4 dni roboczych od dnia otrzymania maila z potwierdzeniem wysyłki zakupionych produktów. Doręczyciel, który nie zastał Klienta pod adresem podanym w zamówieniu powinien zostawić awizo. Jednakże, gdy minęły 4 dni robocze i nikt nie skontaktował się z Klientem w celu doręczenia przesyłki, Klient obowiązany jest zawiadomić sklep www.pokoj-store.pl o tym fakcie. 
 9. Jeśli produkt został uszkodzony w transporcie, reklamacja dotycząca jego uszkodzeń musi zostać zgłoszona najpóźniej w dniu odbioru przesyłki. Klient musi sporządzić protokół z opisem szkody w transporcie oraz opatrzyć go podpisem własnym i osoby doręczającej przesyłkę. Reklamacje z tytułu uszkodzeń w transporcie wykonane bez protokołu podpisanego przez odbiorcę oraz doręczyciela, nie będą rozpatrywane. 
 10. Gdy reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona (np. przesyłka została przez Doręczyciela zgubiona lub zniszczona) - Klient otrzyma zwrot całości pieniędzy wpłaconych na rzecz sklepu www.pokoj-store.pl na konto, z którego nastąpiła płatność.
 11. Reklamacje z tytułu różnicy w wyglądzie produktu na zdjęciu i w rzeczywistości wynikające z ustawień parametrów komputera, nie stanowią podstaw do reklamacji produktu.
 12. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

  § 14. GWARANCJA
 1. Towary sprzedawane przez sklep www.pokoj-store.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora (gwaranta). Sklep www.pokoj-store.pl nie udziela gwarancji na Produkty.
 2. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w szczególności kupujący może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 15. OCHRONA DANYCH KLIENTA

 1. Składając zamówienie lub dokonując rejestracji w sklepie internetowym www.pokoj-store.pl Klient dobrowolnie wyraża zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży i kontaktów po sprzedażowych. Dane te nie są udostępniane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r., Dz.U. 2002.101.926). 
 2. Każdy Klient ma prawo do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu www.pokoj-store.pl
 3. Każdy Użytkownik może wyrazić zgodę na subskrypcję elektronicznego newslettera zawierającego informacje na temat oferty i wydarzeń sklepu www.pokoj-store.pl.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w sklepie stacjonarnym POKÓJ Art Design Store oraz na stronie sklepu internetowego www.pokoj-store.pl 
 2. Firma PORYSUNKI Magdalena Danaj/sklep www.pokoj-store.pl ma prawo do zmiany części lub całości niniejszego Regulaminu, która każdorazowo obowiązuje od dnia jej ogłoszenia na stronie sklepu internetowego www.pokoj-store.pl zawsze obowiązuje ta treść Regulaminu, która była zgodna z datą złożenia zamówienia przez Klienta. 
 3. Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem normowane są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa: kodeksem cywilnym, ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
 4. Ewentualne spory powstałe w czasie realizacji umowy sprzedaży będą między stronami rozwiązywane polubownie i tylko w ostateczności - rozstrzygane przez Sąd właściwy rzeczowo dla miejsca siedziby firmy PORYSUNKI Magdalena Danaj

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne,

numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wszystkie uwagi, sugestie i nieprawidłowości w działaniu serwisu bądź Regulaminu prosimy kierować na adres: hello@pokoj-store.pl